Boelo Boelens

GZ psycholoog & psychotherapeut

Al vele jaren werk ik in de praktijk in Amersfoort-Noord, waar een prettige sfeer is.

Als cliëntgerichte psychotherapeut vind ik het belangrijk, dat mensen zich welkom voelen, en warm, gelijkwaardig en met respect worden benaderd.

Voordat ik hier ging werken, heb ik zo’n twaalf jaar gewerkt in Zeist, bij de instelling die nu Altrecht heet. Hier heb ik van veel mensen veel geleerd.

In gesprekken probeer ik samen met de cliënt te achterhalen wat de problematiek is, die heeft geleid tot psychische klachten.

Vaak lijken wij “vergeten” te zijn, dat we zijn geboren met alle “kleuren”, maar gebruiken wij een aantal “kleuren” meer en andere minder. Het terugkomen bij wie je echt bent, is dikwijls een moeilijk proces, vol verdriet en trauma’s uit het verleden. In dit proces kijken we juist ook naar het nu. Zelfinzicht en zelfvertrouwen kunnen dan groeien.

Ik werk vanuit een accepterende en niet-(ver)oordelende grondhouding. Ik probeer inzichten te bieden, die een andere kijk aan u geven. Uiteindelijk kan de cliënt beter omgaan met klachten of zijn deze verdwenen.

Foto Boelo Boelens


Boelo Boelens

E-mail: psychologenpraktijkboelens@ziggo.nl

Kamer van Koophandel 01163926

Registraties en lidmaatschappen: 

  • GZ psycholoog BIG 99040901825
  • psychotherapeut BIG 09040901816
  • Landelijke vereniging voor Vrijgevestigd Psychotherapeuten (LVVP)

Kwaliteitsstatuut