Vergoedingen

alle informatie die u nodig heeft

Financieel


Psychotherapie zit in het basispakket van de zorgverzekeraars. Er kunnen echter wel kosten voor u aan verbonden zijn door het wettelijk verplichte eigen risico per kalenderjaar (385,- euro per jaar. Plus een eventueel extra eigen risico als u dat met de verzekeraar hebt afgesproken). U bent als client(e) te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling voortvloeiende uit de intake- of behandelovereenkomst”

De bedragen voor geleverde zorg staan vast volgens de regels van de Nederlandse zorgautoriteit (NZa). Psychologenpraktijk Amersfoort Noord hanteert de reguliere NZa-tarieven voor diagnostiek en behandeling. Sinds 01-01-2022 geschiedt vergoeding volgens het Zorg Prestatie Model. In onderstaande folder wordt precies uiteengezet wat dit inhout. Dit betekent onder andere dat de facturen voortaan maandelijks zijn.

In het geval van Specialistische GGZ ofwel Gespecialiseerde GGZ dient dit ook op de verwijsbrief van de huisarts te staan. Uw huisarts weet aan welke voorwaarden een kloppende verwijsbrief dient te voldoen.

Indien u aan het eind van een kalenderjaar van zorgverzekeraar besluit om van zorgverzekeraar te wisselen, dient u dit zo snel mogelijk te melden aan uw behandelaar.Vergoede zorg

Psychologenpraktijk Amersfoort Noord heeft contracten met alle zorgverzekeraars, te weten: 

Zilveren Kruis

VGZ

CZ

Menzis

DSW

Stad Holland

OWM

ONVZ

ENO

Caresq


Psychotherapie wordt in geval van bovenstaande labels door de zorgverzekeraar meestal vergoed. U hoeft dan zelf geen declaratie in te dienen. Psychologenpraktijk Amersfoort Noord stuurt iedere maand de factuur van de behandeling(en) naar uw verzekeraar.  

Indien er geen contract is afgesloten met de verzekeraar, dient u de rekening eerst zelf te betalen. U kunt, afhankelijk van uw polis, een groot deel van de behandeling toch bij uw verzekeraar declareren en vergoed krijgen.


Onvergoede zorg

Als partner-relatietherapie wordt ingezet als doel en niet als middel, wordt de behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar. In dit geval dient u de rekening zelf te betalen. Dit is ook het geval wanneer er sprake is van een diagnose die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, zoals een aanpassingsstoornis.

Psychologenpraktijk Amersfoort Noord rekent in het geval van onvergoede zorg 120 euro per 60 minuten en kiest daarmee voor een tarief dat lager ligt dan het maximum OZP-tarief voor de prestatie “OZP niet basispakketzorg consult”, dat is vastgesteld door de NZa op 117,33 euro per 45 minuten. Dit bedrag is overigens inclusief de benodigde administratietijd, zoals verslaglegging en eventueel overleg met verwijzers.

In het geval van onvergoede zorg is een verwijsbrief van de huisarts niet nodig.No show

Indien u een afspraak niet 24 uur van tevoren afzegt, wordt een bedrag van 50 euro bij u persoonlijk in rekening gebracht.