Psychotherapie

uw hulpvraag centraal

Wat doet een psycholoog / psychotherapeut?


Een psycholoog en/of psychotherapeut behandelt cliënten met psychische klachten. De hulpvraag van de cliënt staat centraal. De psycholoog en/of psychotherapeut onderzoekt hoe het probleem in elkaar zit. Hij of zij gaat na welk aandeel de cliënt heeft in het ontstaan en in stand houden van de klachten. Een therapie is er uiteindelijk op gericht om de cliënt te helpen om uit een ander vaatje te tappen waardoor de klachten uiteindelijk verdwijnen of verminderen. De behandeling bestaat voornamelijk uit persoonlijke gesprekken met de cliënt. Er worden regelmatig tussenevaluaties gehouden om na te gaan of het therapeutische proces nog steeds de goede kant op beweegt.


Zowel kortdurende als langer durende behandelingen GGZ 


In onze praktijk zijn wij gericht op diverse soorten behandelingen. Voor cliënten met taaiere en hardnekkige problematiek waarbij de klachten samenhangen met dieperliggende patronen, bieden wij behandelingen in de gespecialiseerde GGZ . Voor mensen met mildere klachten of minder risico kan korter durende behandeling in de generalistische basis GGZ voldoende zijn.


Wat betekent vrijgevestigd?


Psychologenpraktijk Amersfoort Noord is een gezamenlijke praktijk van vrijgevestigde behandellaren. Vrijgevestigd betekent dat de psycholoog of psychotherapeut zelfstandig werkt. Hij of zij is niet verbonden aan een instelling of een ziekenhuis. Een voordeel is dat u steeds te maken heeft met dezelfde behandelaar. Een vrijgevestigde praktijk is kleinschalig, biedt persoonlijke en professionele hulp en is wars van onpersoonlijke procedures.

Wij zijn goed ingebed in de lokale situatie en bekend bij huisartsen, welzijnsinstellingen, scholen, et cetera. Wij onderhouden een netwerk met andere hulpverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, ggd-artsen, psychiaters en diëtisten.

Wij zijn lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Alle psychologen en psychotherapeuten die lid zijn van de LVVP zijn vrijgevestigd en voldoen aan alle wettelijke criteria die een kwalitatief hoogwaardige, professionele praktijkvoering garanderen. Wij houden ons aan de beroepscode voor psychologen en de beroepscode voor psychotherapeuten, waarbij de geheimhouding van de therapeutische informatie is gewaarborgd. Alle leden van de LVVP zijn ingeschreven in het overheidsregister Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG). Dit is een garantie voor kwaliteit. Daarnaast volgen wij geregeld, deels verplichte, bij- en nascholing.

Wat wij bieden

onze specialisaties

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie is een behandelmethode die bestaat uit een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Bij cognitieve therapie gaat men ervan uit dat het denken, invloed heeft op het gevoelsleven en op het gedrag van de mens. Bij gedragstherapie staat het gedrag centraal. Hoe iemand handelt, bepaalt in belangrijke mate hoe een persoon zich voelt.Het uitgangspunt bij cognitieve gedragstherapie is dus dat gedachten invloed hebben op ons gedrag en op hoe wij ons voelen, en omgekeerd.


ACCEPTANCE AND COMMITMENTTHERAPY (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy, ofwel ACT, is een vorm van therapie die concrete technieken aanreikt om:

1) beter om te leren gaan met moeilijke gedachten en gevoelens en sensaties in het lichaam.

2) meer in contact te staan met de eigen wensen en verlangens.

3) concrete en realistische doelen te stellen.

SCHEMATHERAPIE

Schematherapie is een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten zoals terugkerende depressies. Schematherapie helpt om de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en te veranderen.

De cliënt leert zijn of haar denk- en gedragspatronen te herkennen en zodanig veranderen dat hij of zij anders gaat denken, zich beter gaat voelen en de dingen anders gaat doen. De cliënt leert voelen wat de eigen behoeften zijn, op een gezonde manier richting te geven aan het eigen leven en de relaties met anderen te verbeteren.


TRAUMATHERAPIE

Traumatherapie is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende of ingrijpende gebeurtenis in hun leven. Bij de behandeling van trauma maken wij binnen psychologenpraktijk Amersfoort-Noord gebruik van twee evidence-based methodieken “Imaginaire Exposure” en EMDR.

Imaginaire Exposure of blootstelling tijdens de behandeling van trauma houdt in dat de therapeut de cliënt stimuleert om nare herinneringen aan een schokkende gebeurtenis op te roepen en de emoties die dat op dat moment oproept enige tijd te vast te houden. Wanneer dit proces meerdere malen wordt herhaald, neemt de intensiteit van de negatieve emotie uiteindelijk af.

Tijdens een EMDR-behandeling wordt de cliënt gevraagd om de aandacht te richten op een bepaald beeld dat betrekking heeft op de traumatische gebeurtenis. Tegelijkertijd wordt er gevraagd om de aandacht te richten op een bewegende vinger of op een repeterend geluid in een koptelefoon. Door deze gelijktijdige ofwel bilaterale stimulatie, worden delen van de hersenen, de Amygdala en de Hypocampus, gestimuleerd waardoor uiteindelijk pijnlijke herinneringen aan het trauma in een minder overweldigende vorm naar het lange termijngeheugen worden getransporteerd.

OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE

Oplossingsgerichte therapie ofwel solution-focused therapy, is een vorm van therapie die is gericht op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn of haar problemen aan te pakken. De cliënt wordt gestimuleerd om zelf oplossingen te bedenken en uit te proberen. De aandacht ligt nadrukkelijk bij het erkennen en verder ontwikkelen van de eigen sterke kanten en positieve eigenschappen.