Wij zijn er voor u

Wij zijn een psychologenpraktijk die mensen helpt die last hebben van psychische klachten en al langere tijd in een kringetje draaien. Wij behandelen dieperliggende problematiek en terugkerende patronen met betrekking tot psychologische problematiek. Daarnaast hebben wij ook een behandelaanbod voor lichte en matige psychische klachten

Psychologenpraktijk Amersfoort Noord

voor wie en waarvoor?

Wij zijn een psychologenpraktijk die mensen helpt die last hebben van psychische klachten en al langere tijd in een kringetje draaien. Wij hebben psychotherapeuten en een klinisch psychologe die met name dieperliggende problematiek en terugkerende patronen met betrekking tot psychologische problematiek behandelen. Daarnaast hebben wij ook een gezondheidspsychologe die meer kortdurend behandelt.

Wij richten ons op diverse klachtengebieden zoals depressies, angsten, dwang, psychosomatische problematiek en persoonlijkheidsproblematiek.

Wij behandelen geen mensen die psychotisch of suïcidaal zijn. Wij behandelen ook geen mensen waarbij verslavingsproblematiek op de voorgrond staat. In dat geval verwijzen wij terug naar de huisarts.

Wat wij bieden

onze specialisaties

Cognitieve gedragstherapie

Een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Bij cognitieve therapie gaat men ervan uit dat het denken, invloed heeft op het gevoelsleven en op het gedrag van de mens. Bij gedragstherapie staat het gedrag centraal.

Het uitgangspunt bij cognitieve gedragstherapie is dus dat gedachten invloed hebben op ons gedrag en op hoe wij ons voelen, en omgekeerd.

ACT

Acceptance and Commitment Therapy, ofwel ACT, is een vorm van therapie die concrete technieken aanreikt om:

1) beter om te leren gaan met moeilijke gedachten en gevoelens en sensaties in het lichaam.

2) meer in contact te staan met de eigen wensen en verlangens.

3) concrete en realistische doelen te stellen.

Schematherapie

Een effectieve vorm voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten zoals terugkerende depressies. Schematherapie helpt om de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en te veranderen.

De cliënt leert zijn of haar denk- en gedragspatronen te herkennen en zodanig veranderen dat hij of zij anders gaat denken, zich beter gaat voelen en de dingen anders gaat doen.

Traumatherapie

Traumatherapie is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende of ingrijpende gebeurtenis in hun leven. Bij de behandeling van trauma maken wij gebruik van twee evidence-based methodieken “Imaginaire Exposure” en EMDR. Om de intensiteit van de negatieve emotie af te laten nemen en het trauma in een minder overweldigende vorm naar het lange termijngeheugen te transporteren.

Oplossingsgerichte therapie

De therapie is gericht op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn of haar problemen aan te pakken. De cliënt wordt gestimuleerd om zelf oplossingen te bedenken. De aandacht ligt nadrukkelijk bij het erkennen en verder ontwikkelen van de eigen sterke kanten en positieve eigenschappen.

Onze psychologen

wij staan voor u klaar

Mark van der Kruijk

Psychotherapeut

Foto Boelo Boelens

Boelo Boelens

Psychotherapeut

Len van Kampen

Psychotherapeut

Mirjam Arends

Gezondheidszorgpsycholoog

Locatie

Medisch Centrum Nieuwland

Zeldertsedreef 11 A

3824 EJ  Amersfoort

033 4331233

Praktijkinformatie

alles wat u wilt weten


De actuele wachttijd voor de maanden april en mei van 2024 is: 3 maanden.

Wachtlijsten


Crisis

In het geval van een crisis kunt u tijdens kantooruren altijd contact opnemen met het mobiele nummer van uw desbetreffende behandelaren. Of u buiten kantooruren kunt bellen, hangt af van de afspraken die zijn gemaakt met uw behandelaar.

In het geval van afwezigheid van uw therapeut tijdens een crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts of met de dienstdoende huisarts van huisartsenpost. Zo nodig wordt de crisisdienst ingeschakeld.

Wij zijn aangesloten bij

Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten