Mark van der Kruijk

Psychotherapeut

Ik ben Mark van der Kruijk en ik werk sinds 1998 als zelfstandig ondernemer bij Psychologenpraktijk Amersfoort Noord. Daarvoor werkte ik bij verschillende instellingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. In een zeer grijs verleden heb ik nog gewerkt als journalist en als cabaretier. Ik ben gelukkig getrouwd en samen hebben wij twee prachtige zoons.

Ik doe mijn werk met ongelooflijk veel plezier. Ik waardeer de diepgang en het persoonlijk contact. Ik heb echter wel een broertje dood aan de steeds maar oprukkende bureaucratie die het werk in de zorg met zich meebrengt.

Ik ben opgeleid als psychotherapeut en cognitieve gedragstherapeut. Later volgde ik de masteropleiding Solution Focused Therapie van founding fathers Steve the Shazer en Kim Insoo Berg. Ook daarna bleef ik mij bijscholen. Ik kreeg belangstelling voor Acceptance and Commitmenttherapie en de laatste jaren probeer ik mij steeds meer te bekwamen in schematherapie.

Ik houd ervan om te werken binnen verschillende klachtengebieden. Ik werk echter wel binnen de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en heb een speciale affiniteit met cliënten die worstelen met structurele en terugkerende onderliggende problematiek. Vandaar uit zie ik het als een uitdaging om er toe bij te dragen om die patronen de goede kant op te buigen. Ik geloof wel dat het uiteindelijk altijd de cliënt zelf is die uiteindelijk de verandering bewerkstelligt.

Mark van der Kruijk

Telefoon: 06-57198016

Psychotherapeut BIG nr.: 59051149116

Gezondheidszorgpsycholoog BIG. Nr.: 39051149125

Kamer van Koophandel 32151174 

Praktijk AGB-code: 94056169

Persoonlijke AGB-code: 94001908

Kamer van Koophandelnummer: 32163567

Lidmaatschap:

Vereniging voor Cognitieve en Gedragstherapie (VGCt)

Beroepsvereniging:

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten


Visitatiecertificaat LVVP

Kwaliteitsstatuut

Privacy Statement