Len van Kampen

Psychotherapeut & GZ Psycholoog

Ik ben sinds 2000 als vrijgevestigd psychotherapeut bij de praktijk werkzaam op de locatie Nieuwland binnen het Medisch Centrum Nieuwland, waar ik voornamelijk langer durende psychotherapie verzorg binnen de Gespecialiseerde GGZ.

Hiervoor heb ik bij twee verschillende RIAGG`s gewerkt.

 

Na mijn studie Psychologie heb ik de opleiding tot psychotherapeut gedaan, met als hoofdrichting Cognitieve Gedragstherapie voor volwassenen. Na deze opleiding heb ik door de jaren aanvullende opleidingen gedaan, zoals hierboven al staat weergegeven. Ook heb ik me verdiept in Mindfulness wat ik in mijn therapieën kan invlechten.


Hoe de behandeling wordt vorm gegeven is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt(en), van de aard van de problemen en de richtlijnen voor behandeling die vanuit de beroepsgroep worden gesteld. 

Tijdens de intakefase wordt er ook aandacht besteed aan diagnostiek met behulp van vragenlijsten.

De uitkomsten en ideeën over de problematiek deel ik met de cliënt en gezamenlijk wordt een behandelplan opgesteld.

Een belangrijke voorwaarde voor het succes van een psychotherapie is het tot stand komen van een goede therapeutische relatie en overeenstemming over de manier van werken.


Naast mijn werk als psychotherapeut volg ik momenteel een 4 jarige docentenopleiding Yoga en Wijsbegeerte. Of ik daar ooit mee ga lesgeven weet ik nog niet. Voor nu vind ik het een fijne, interessante en ‘voedende’ bezigheid louter voor mezelf. 


Len van Kampen 

GZ psycholoog BIG 19044491716

Psychotherapeut BIG 19044491725

Kamer van Koophandel 32151174 

Lidmaatschappen:

  • Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychotherapeuten (LVVP)                    
  • Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie                  
  • Vereniging EMDR Nederland (VEN) 
  • Emotionally Focussed Therapy (EFT partner-relatie therapie)

Hiernaast heb ik de basis- en vervolgopleiding Schematherapie gevolgd.