Welkom

Psychologenpraktijk Amersfoort Noord

Welkom op de site van Psychologenpraktijk Amersfoort Noord (PAN)
 

Bij onze praktijk kunt u bij psychische problemen terecht voor psychotherapie ofwel gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

U kunt zich bij ons aanmelden vanaf 18 jaar voor individuele psychotherapie en in overleg, voor partnerrelatie therapie.
Sinds 1 januari 2014 heeft de overheid een aantal wijzigingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) doorgevoerd. De eerste- en tweedelijns zorg is vervangen door generalistische basis-GGZ (gb-GGZ) en gespecialiseerde GGZ (g-GGZ). Als u last heeft van lichte psychische klachten, dan valt u onder de gb-GGZ. Deze hulp duurt meestal kort (aantal weken tot maanden). Als blijkt dat er meer hulp nodig is, dan valt u onder de g-GGZ. Deze hulp is intensiever en duurt langer. Voor beide behandelsoorten heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.
In onze praktijk kunt u alleen terecht voor de gespecialiseerde GGZ.

Locaties

Locatie Kattenbroek
De herfstdraad 9
3823 CS Amersfoort
T. 033 456 31 87

Locatie Nieuwland
Zeldertsedreef 11A
3824 EJ Amersfoort
T. 033 433 12 33

Contact

Hoofdnavigatie